ZAPISNIK rednega občnega zbora, ki je potekal, dne 15. aprila 2023.

POVZETEK
Občni zbor je potekal po predlaganem in soglasno potrjenem DNEVNEM REDU:
1. Otvoritev in nagovor predsednika
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja ter verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev poslovnika o delu rednega občnega zbora
5. Potrditev dnevnega reda
6. Poročila o delu: predsednika, tajnice – blagajnika in nadzornega odbora
7. Poročilo o 20. in 21. mednarodnih razstavah
8. Razprava o poročilih
9. Novi poligon – poročilo in dogovor
10. Plan dela v letu 2023
11. Razno

OBČNI ZBOR 2023

OBČNI ZBOR 2023

AD1/ občni zbor je otvoril predsednik dr. med. Robert Požonec, ki je pozdravil vse prisotne. Lista prisotnih je priloga originalu.

AD2/ predsednik je povedal, da bo sam delovni predsednik, za zapisničarko je predlagal Jelko Simčič, za člane verifikacijske komisije pa Šemovčan Mata, Bogar Roberta in Lešnjak Alfreda.
SKLEP: vsi predlogi so bili soglasno potrjeni.

AD3/ SKLEP: verifikacijska komisija je podala sledeče poročilo: na današnjem občnem zboru je prisotnih 13 članov in 3 gosti; pet članov se je opravičilo, kar pomeni, da smo sklepčni.

AD4+5/ SKLEP: soglasno smo potrdili tako poslovnik o delu kot tudi dnevni red.

AD6+7+8/ SKLEP: vsa podana poročila smo potrdili in so priloga originalnemu zapisniku.

AD9/ novo vadišče:
ker se zadeva ne premakne z mrtve točke, smo se odločili, da se naša ekipa v sestavi Mato Šemovčan, Džino Pergar in Jelka Simčič najavi osebno na Občini Lendava. Še vedno nimamo urejenega dovoljenja za uporabo prostora; hiška, ki nam jo je postavila občina, nam počasi že »razpada«, saj nam nihče od gradbenih firm ne more izvesti zaščite objekta, dokler le-ta ni v naši lasti ali pa vsaj v uporabi. Brez vpisa vadišča v Zemljiško knjigo, ne moremo izvesti ničesar.

AD10/ plan dela:
v letošnjem letu bomo izvedli revijo psov mešancev; poskušali se bomo dogovoriti za eno strokovno predavanje s področja veterine.
Navedeno prireditev bi želeli izvesti v soboto, 30. septembra pred Hotelom Cubis ob 11. uri. Za pomoč pri organizaciji bomo zaprosili Krajevno skupnost Gaberje ter njihov Klub kmečkih žena, kot sponzorja bomo povabili firmo Royal Canin d.o.o., za nastop bomo zaprosili Enoto službenih psov MS in Veterinarsko postajo Lendava. Prireditev bo brezplačna; sodelovali pa bodo lahko le psi in lastniki, ki živijo v naši občini. Pripraviti nameravamo lepe nagrade in prisotnim nuditi čim več edukativnih nasvetov.
SKLEP: plan dela v letu 2023 se potrdi.

AD11/ razno:
• na predlog UO in NO današnji občni zbor potrjuje za častno članico Dragico Kukel Ošlaj;
• Andrej in Violeta Klemenčič sta zaprosila za izdajo soglasja za udeležbo na seminarju za zapisovalce / vodje krogov – potrdilo za prijavo na seminar se jima izda;
• ko bomo uredili vse dokumente na Občini, bomo na vadišču organizirali otvoritveni piknik;
• člani UO smo predlagali, da bi se društvena članarina s 01. 01. 2024 poveča na 18,00 € – s predlogom so se prisotni strinjali;

SKLEPI: vsi navedeni sklepi so bili soglasno potrjeni.

Sponzorji, pokrovitelji, prijatelji…

KLIKLNI TUKAJ / CLICK HERE

FOTOGRAFIJE / PHOTOS:

CAC LENDAVA 2021

KLIKLNI TUKAJ / CLICK HERE